Категорії каталогу

Статті про коледж [7]

Форма входу

Друзі сайту

 

Міні-чат

Наші опитування

Оцініть сайт
Всього відповідей: 502Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0


Субота, 20.10.2018, 13:00
Вітаю Вас Гість | RSS
Офіційний сайт
Прилуцький
гуманітарно-педагогічний
коледж ім.І.Я.Франка
Головна | Реєстрація | Вхід
Каталог публікацій


Головна » Статті » Статті про коледж

Шкільне відділення

Успішний розвиток нашої держави залежить від освіченості людей, від знань, яких набуває молоде покоління. Сучасні пріоритети і цінності суспільства зумовлюють перегляд підходів до реформування освіти, її входження в європейський освітній простір.
Ключовою фігурою сучасних процесів модернізації освіти є вчитель, чий рівень професійної компетентності великою мірою залежить від створення в навчальному закладі сприятливих умов.
Ефективність професійної підготовки студентів педагогічних закладів, які готуються стати вчителями наймолодших учнів, стояти біля витоків формування особистості дитини, залежить від вирішення актуальних завдань, що витікають із загальнодержавної проблеми активізації інтелектуального, духовного потенціалу країни, якісного оновлення підготовки педагогічних кадрів.


Прилуцький гуманітарно-педагогічний коледж ім. І. Я. Франка – один із сучасних навчальних закладів Чернігівщини, що забезпечує підготовку вчителя-професіонала, інтелігентну, високо ерудовану, творчу особистість, яка у своїй поведінці керується національно-культурними і загальнолюдськими цінностями. Директор педагогічного коледжу – Попенко Ольга Михайлівна, кандидат філологічних наук.

Сьогодні на шкільному відділенні навчається 365 студентів, професійну підготовку яких здійснює 73 викладачі. Серед них 1 – кандидат філологічних наук, 1 – кандидат педагогічних наук, 1 – кандидат політичних наук, 67 мають вищу категорію, 11– викладачі-методисти, 31 – старші викладачі, 10 – навчаються в аспірантурі.

Виходячи з потреб шкіл та позашкільних виховних закладів області, шкільне відділення готує вчителів початкової ланки. При цьому передбачено надання студентам таких додаткових кваліфікацій:
 • вчитель початкової школи, вчитель англійської мови початкової школи;
 • вчитель початкової школи, педагог-організатор;
 • вчитель початкової школи, вчитель інформатики початкової школи.

З метою забезпечення належних умов навчання, виховання, побуту та відпочинку студентів відділення має:
 • навчальні кабінети, оснащені сучасними технічними засобами навчання, комплексами науково-методичного забезпечення з предметів, необхідною літературою;
 • навчальні лабораторії;
 • майстерні;
 • бібліотеку з читальним залом;
 • актовий зал;
 • конференцзал;
 • музей декоративно-прикладного мистецтва;
 • класи для індивідуальних занять з музики;
 • навчальну частину;
 • викладацьку;
 • їдальню;
 • 2 гуртожитки;
 • спортивний зал;
 • тренажерний зал;
 • спортивний майданчик.


На базі шкільного відділення систематично проводиться тренінг для майбутніх волонтерів Корпусу Миру США, де американські вчителі не тільки вивчають українську мову, а й проводять заняття з англійської мови. Двічі з робочими візитами коледж відвідував Директор Корпусу Миру США в Україні Карл Бек, під час яких обговорювалися нові напрямки співпраці волонтерів та викладачів коледжу. Співпраця з американськими колегами дає змогу викладачам знайомитися з новітніми технологіями навчання іноземної мови, обмінюватися досвідом викладання.
Навчальний процес на відділенні організовано з урахуванням педагогічного потенціалу, матеріальної і навчально-методичної бази, сучасних інформаційних технологій. Він зорієнтований на формування освіченої особистості, здатної до постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до динамічних процесів в освітній і соціально-культурній сферах, системах управління й організації праці в умовах ринкової економіки.
Викладацький колектив відділення працює над реалізацією проблеми «Інтенсифікація навчального процесу і організація самостійної роботи студентів». Вибір такої проблеми обґрунтовано, по-перше, необхідністю забезпечення якісно нового рівня підготовки майбутніх фахівців в умовах ринкової економіки, по-друге, стійкою тенденцією до скорочення обсягу аудиторних занять, у зв’язку з чим постає питання продуктивного використання аудиторного часу, інтенсифікації навчального процесу.

Методична робота на відділенні здійснюється через колективні та індивідуальні форми і реалізується цикловими комісіями, вся робота яких спрямовується на вирішення таких завдань: забезпечення й використання найбільш раціональних методів і прийомів навчання, постійне підвищення рівня наукової і методичної підготовки викладачів, пропагування нових підходів до організації навчання й виховання, створення умов для самоосвіти і здійснення керівництва творчою діяльністю як викладачів, так і студентів.Відкриті засідання циклових комісій із залученням всіх викладачів до обговорення сучасних психолого-педагогічних проблем є традицією на відділенні. Тематика таких засідань спрямована на розвиток і підвищення творчого потенціалу педагогічного колективу, на успішне вирішення складних завдань навчання і виховання студентів.


Особливе значення у вирішенні завдань професійного становлення майбутнього вчителя відіграє практична підготовка студентів. Педагогічна практика є органічною складовою частиною навчального процесу відділення.

  Керує педагогічною практикою заступник директора з навчально-виробничої роботи Суддя Зоя Олександрівна, старший викладач, відмінник освіти України, нагороджена нагрудним знаком «Софія Русова».
     Виховна робота на відділенні здійснюється відповідно до нормативно – законодавчих та інструктивно-методичних документів: Закону України «Про вищу освіту», Національної доктрини розвитку освіти в Україні в ХХІ столітті, Указу Президента України «Про заходи щодо розвитку духовності, захисту моралі та формування здорового способу життя», Концепції виховання дітей та молоді в національній системі освіти, Концепції громадянського виховання, Концепції культурно-естетичного виховання української молоді, Концепції розвитку охорони здоров’я населення України, концептуальних засад гуманітарної освіти в Україні (вища школа), комплексних заходів щодо реалізації молодіжної політики в Україні («Молодь України») тощо.
  Головною стратегією побудови всієї системи роботи є особистісно орієнтоване виховання, яке спрямоване на утвердження молодої людини як найвищої цінності, на активізацію самосвідомості і самовираження. В основі цієї стратегії взаємопов’язані складові, три «кити», на яких тримається виховання: діяльність, спілкування, взаємини.

Форми і методи виховної роботи обираються як класними керівниками академічних груп, так і студентським колективом на основі демократичного підходу, враховуючи інтереси та потреби студентів, реальну дійсність та професійно-педагогічну спрямованість.
  Великою популярністю користуються «круглі столи», зустрічі, конкурсні педагогічні турніри, посиденьки, тематичні конференції, усні журнали, диспути, літературні вечори, вітальні, свята, КВК, екскурсії, вікторини, участь у міських та обласних конкурсах, у студентських олімпіадах, у предметних гуртках та гуртках художньої самодіяльності, клубах за інтересами, участь у спортивних змаганнях.
     Основними напрямками виховної роботи є національно-патріотичне, професійне, морально-правове, художньо-естетичне, трудове, фізичне, екологічне, сімейно-родинне виховання.  Завжди підносять настрій учасники КВК «Вічно веселі студенти», які неодноразово були переможцями як міських, так і обласних змагань.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Значна увага на відділенні приділяється художньо-естетичному вихованню. Студенти з бажанням відвідують гуртки художньої самодіяльності: хоровий, студію вокального мистецтва, фольклорний ансамбль, театр студентських мініатюр, студію образотворчого мистецтва. В цих об’єднаннях за інтересами студенти розкривають свої таланти, захоплення, творчі здібності.


Екологічний гурток «Спектр» працює під патронатом відділу по роботі з молоддю Прилуцького міськвиконкому, має тісні зв’язки з міжрайонною екологічною інспекцією.

Члени клубу виконують замовлення Чернігівської обласної екологічної інспекції на оформлення гідрологічного та ботаніко-гідрологічного заказників.
Проводиться значна пошукова робота по збору історико-краєзнавчого матеріалу.
  Особливе місце в системі виховної роботи відділення відіграє професійне виховання, яке спрямоване на формування любові до обраної професії, стимулювання подальшого набуття педагогічних знань та вдосконалення професійних вмінь.
    Належну роль в професійному становленні майбутнього педагога відіграє вивчення нашими студентами спадщини педагогів-класиків. Саме тому звертається особлива увага на знаменні дати, які пов’язані з життям і діяльністю цих діячів, про що свідчать педагогічні вечори, усні журнали, конференції: «Софія Русова – талановита дочка України», «Я. А. Коменський і сучасність», «Х. Д. Алчевська – зодчий освіти рідного народу» та інші.
Формуванню мовної культури сприяє участь студентів у кон-курсах та олімпіадах, на яких вони неодноразово займали призові місця.
Традиційними на відділенні є конкурси читців, інсценізації української казки, вечори, де звучать перші літературні проби студентів. На сьогодні готується до видавництва збірка поезій творчо обдарованої молоді.
Організація діяльності сучасного закладу неможлива без справжньої участі студентського самоврядування в ній. Успішно працює в коледжі студентська демократична республіка «Астрея», міністерства якої очолюють активісти шкільного відділення.Гордістю відділення є його випускники, які працюють майже в усіх закладах освіти України і підтверджують високий статус одного з найстаріших педагогічних закладів — Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу ім. І. Я. Франка.Серед випускників шкільного відділення — Попенко Ольга Михайлівна, кандидат філологічних наук, викладач-методист, яка нині очолює наш навчальний заклад.

Гордістю не тільки шкільного відділення, а й усієї України є наша випускниця — Ніна Леміш, неодноразова призерка чемпіонатів світу та Європи з біатлону.Традиційно щорічна весна гостинно відкриває двері для ви-пускників всіх поколінь, і стіни навчального закладу наповнюються спогадами, спогадами, спогадами…
І це закономірно, бо добро, посіяне вчителем, примножується у прийдешніх поколіннях, стає вічною істиною, переростає з мудрості конкретних людей у мудрість народу.Категорія: Статті про коледж | Додав: Armana (12.04.2008)
Переглядів: 8445 | Рейтинг: 4.7/41 |
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Ідея сайту: Помігуєва Лариса Петрівна (викладач англійської мови)
Designed by Armana; 2018